Kde nás najdte Dotace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

Doloplazy leží ve starém sídelním území s doloženým intenzivním osídlením. Nejstarší doklady o osídlení jsou zde z doby neolitické, halštatské, laténské a římské. Obec se nachází 20 km jižně od Prostějova a sousedí s katastry obcí Dobromilice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice a Želeč. V okolí jsou tři rozsáhlé vodní plochy využívané pro rybaření.

První písemné zmínky o Doloplazech pochází z poloviny 14. století (r. 1354). Vesnice byla rozdělena mezi několik majitelů až do konce 16. století, kdy ji sjednotil ve svých rukách Jan Žalkovský ze Žalkovic, který roku 1610 udělil Doloplazům právo na obecní pečeť. Pečeť nese zlaté hrábě v modrém poli a dva stříbrné srpy. Doloplazy byly samostatným statkem, k nimž patřily ještě vsi Dřevnovice a Těšice. Posledními majiteli statku byli od roku 1716 svobodní páni, později hrabata Stommové. Původní renesanční zámek přestavěl roku 1729 František Josef v barokní podobě, tehdy také vznikla zámecká kaple Panny Marie. Posledním majitelem panství byl Maxmilián Jan Křtitel baron von Ulm zu Erbech 1847 – 1929. V roce 1779 patřil k panství v Doloplazích zámek, ozdobná a zeleninová zahrada, dobře vystavěný dvůr, ovčín, sýpka, pivovar (1668), panský hostinec a 18 panských domů. Jan Karel Stomm zvětšil roku 1823 zámek, založil při něm nový anglický park v dobovém romantickém slohu s ovocnou zahradou biskupským zahradníkem Maxmiliánem Errasem. Z té doby pochází řada hospodářských budov stavěných kojetínským zednickým mistrem Karlem Kotoučkem. Původní zámek vyhořel roku 1904 a byl postaven v historizujícím slohu německé vily, která odpovídala soudobým názorům na bydlení.

Pověst o doloplazském zámku.

Doloplazy zaznamenaly v 19. století velký průmyslový rozmach. V letech 1848 – 1849 byl jako jeden z prvních na Moravě založen cukrovar. Ten se po ukončení své činnosti stal základem Železniční průmyslové stavební výroby. Roku 1868 byla vystavěna železniční trať Nezamyslice – Olomouc a o 11 let později vlečka do cukrovaru.

Na návsi stojí kaple sv. Cyrila Metoděje – nově opravená v roce 2004 a před ní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.

V roce 2000 byla provedena rekonstrukce zámecké věže v částce 2 200 000 Kč. Zámek a zahrada jsou od r. 1999 chráněny Národním památkovým ústavem. Součástí této kulturní památky jsou i budovy v předzámčí č. 53, tj. kulturní sál pro společenské akce, knihovna a třípokojová bytová jednotka, které byly v roce 2003 nákladem téměř 9 mil. Kč zrekonstruovány za pomoci fondu EU Sapard. V roce 2001 byla zahájena regenerace zámeckého parku, která byla v roce 2003 ukončena. Bylo zde vysázeno 100 nových stromů včetně 22 ovocných stromků odrůdy „Moravská jadrnička“ a 600 keřů nákladem 1 500 000 Kč.

První zmínka o Poličkách pochází z roku 1348, pod zástavbou jsou podchycena středověké nálezy z 15. století. Poličky přitom patřily k panství Víceměřice, přístup do obce byl tedy z opačné strany než v současnosti. Místní část Poličky si zachovala historicko strukturu návesní vsi uzavřené na severovýchodě zástavou vzniklou obestavěním obecní louky ve druhé polovině 19. století. Je zde kaple Andělů strážný, kolem níž je sedm více než stoletých lip, které symbolizují naši státnost. V katastru obce se nachází chráněná krajinná oblast Polámaných – Písečník se vzácnou květenou. Od roku 1953 jsou Poličky místní částí obce Doloplazy.

Pozdrav z Doloplaz Pozdrav z Poliček
pozdrav z Doloplaz Náves

Pozdrav z Nezamyslic

Pozdrav z Nezamyslic

Pozdrav z Doloplaz Doloplazy
Historie

Historie

Historie