Kde nás najdte Dotace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

obec Doloplazy

2. Důvod a způsob založení

Obec Doloplazy (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna


SPOZ

Hasiči

Místní ženy, z.s.

Rybářský spolek Doloplazy, z.s.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Doloplazy
  Doloplazy 15
  798 26 Nezamyslice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Doloplazy
  Doloplazy 15
  798 26 Nezamyslice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 388 261
  mobilní telefon: +420 724 374 460

 • 4.5 Čísla faxu

  582 388 261

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecdoloplazy.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna 

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou@obecdoloplazy.cz,

  osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@obecdoloplazy.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  74eaxfm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1501967329/0800

6. IČ

00288195

7. DIČ

CZ00288195

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: