Kde nás najdte Dotace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

VYHLÁŠKY, ZÁKONY A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení zastupitelstva

2022

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Zrušovací Obecně závazná vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o místním poplatku za za obecní systém odpadového hospodářství


 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

příloha k OZV č 2-2021.pdf


 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9.12.2022

 

1.1.2023

 

1.1.2022

 


1.1.2022


 

21.1.2021 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1-2020, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

 

 1.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.9.2019 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2019 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doloplazy 16.7.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku ze vstupného 

11.9.2014 

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce, o místním poplatku za svoz komunálních odpadů

11.9.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  11.9.2014

Obecně závazná vyhláška obce Doloplazy č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

  1.1.2011

DODATEK č. 1 k obecně závazné vyhlášce o místní poplatků ze psů

1.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doloplazy

1.4.2015

Tržní řád obce Doloplazy č. 1/2015

20.4.2015

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015 - Požární řád obce 24.10.2015
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015 -  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2016 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce archiv usnesení zastupitelstva

Pozvánky 2015