Kde nás najdte

Vyhledat v textu

Úřední deska

Není dostupný žádný aktuální záznam na úřední desce.
Všechny záznamy

POSLEDNÍ FOTOGALERIE

Obec Doloplazy

doloplazy.png

Vznik obce se datuje do r. 1354, Doloplazy byly tehdy sídlem alodiálního statku. První zmínka o Poličkách pochází z roku 1348. Obě obce byly sloučeny v r. 1953, Poličky se staly místní částí Doloplaz. Obec zahrnuje katastrální území Doloplazy a Poličky o rozloze 291 ha.

Území Doloplaz je součástí Hornomoravského úvalu, terén je mírně členitý svažující se k vodním tokům říček Brodečky a Želečky. Nadmořská výška 208- 256 m n.m.

Obec náleží do mikroregionu Němčicko, okres Prostějov, Olomoucký kraj.

V současnosti zde žije 560 obyvatel, z toho mládeže do 18 let  18%, od 18 do 50 let téměř polovina a nad 50 let  více než 30%, průměrný věk 40,5 (údaje k 1.1.2014).

Obec je napojena státními silnicemi III. třídy a železniční tratí. V obci je autobusová zastávka. Několik km od obce je sjezd na dálnice (Brno-Prostějov-Olomouc,..., Brno- Kroměříž-Zlín,...).

Obec je zřizovatelem Mateřské školy. V budově zámku sídlí obecní úřad a denní ordinace praktického lékaře, což oceňují především starší občané. Sídlí zde i MAS Na cestě k prosperitě. Majetkem obce je i místní prodejna potravin. Rozvíjí se malé a střední podnikání. Obec je zapojena do aktivní činnosti mikroregionu „Němčicko". Má vybudovanou čističku odpadní vod s hloubkovou kanalizací, vodovod a je plně plynofikována. V r. 2012 byla dostavěna větev hloubkové kanalizace v ulici směr Želeč (dotace OK).

V obci je místní bezdrátový rozhlas, na obecním úřadě je místní pracoviště Czech Point, mateřská škola, obecní prodejna i místní knihovna využívá internet, který je přístupný i veřejnosti. Obec vydává čtvrtletník „Zpravodaj obce Doloplazy a místní části Poličky".

Původně byly Doloplazy krátkou ulicovkou uzavřenou budovou zámku, výstavba cukrovaru a železnice v 19. stol. a s tím spojený rozvoj obce však tuto strukturu setřel. V Poličkách zůstala do jisté míry zachována struktura návesní vsi s dominantou nejvýše položené kapličky.

Obci Doloplazy dominuje soubor zámku v parkem. Původně renesanční zámek, přestavěný v r. 1729 v barokní podobě, vyhořel v roce 1904. V r. 1905 započato se stavbou nového zámku v historizujícím slohu německé vily. Přilehlé zámecké budovy, střecha zámku i nádvoří byly v nedávných letech zrekonstruovány, provedena byla i revitalizace zámeckého anglického parku. Opraveny  byly i kapličky  Cyrila a Metoděje a Andělů strážných, také boží muka v polích má nový kabát. Restaurovány byly  sochy před kaplí, upraveno přilehlé prostranství. Zrestaurován byl i kříž u cesty při výjezdu z obce směr Nezamyslice, který společně s druhým křížem na opačném konci obce vyznačoval  v minulosti začátek a konec vesnice. Nově vystavěn kříž u cesty v Poličkách. 

Celý článek