Menu
Obec Doloplazy
okr. Prostějov

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Doloplazy

Nedaňové
16,29 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 950 000 Kč
Upravený rozpočet 2 207 000 Kč
Skutečné plnění 2 131 218 Kč
Plnění 96,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 027 000 1 107 000 1 078 344 97,41
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 566 000 651 000 595 875 91,53
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 288 000 338 000 366 198 108,34
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 48 000 48 000 44 713 93,15
Příjem z podílů na zisku a dividend 12 000 12 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 8 000 8 000 4 805 60,06
Příjem z úroků 1 000 1 000 50 5,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 4 000 3 947 98,68
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 38 000 37 286 98,12
Celkem 1 950 000 2 207 000 2 131 218 96,57
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Organizace