Menu
Obec Doloplazy
okr. Prostějov

Návrh územního plánu Doloplazy pro veřejné projednání Více zde..

SDH Doloplazy

Propagace kraj

Stručná historie

Nutnost zabezpečit obec před požáry vedla k toPiktogrammu, že obecní zastupitelstvo zřídilo v roce 1924 hasičské skladiště. Byl složen zřizovací výbor, který žádal o schválení Stanov, a ty dnem 4.11.1924 dostaly název "Sbor dobrovolných hasičů v Doloplazích u Nezamyslic". V té době hasičský sbor čítal 33 členů.

Od tohoto roku uplynula spousta desítek let, ale s menší či větší odmlkou hasičský sbor v Doloplazích fungoval neustále. Vyměnila se i spousta členů, funkcí, vybavení atd. 

Současnost

K dnešnímu dni má tedy sbor 53 členů, z toho 16 mládežníků v rozhraní od 8 do 16 let. Starostou sboru je od prosince roku 2022 p. Karel Bátěk, velitelem zásahové jednotky nadále p. Jaroslav Novák.

Minulý rok v dubnu bylo naší obcí zakoupeno hasičské auto, sice ne nové, ale i tak se o něho pečuje, jako by bylo. Díky tomu můžeme vyjíždět na různé akce v širokém okolí, na které se těší hlavně naši nejmladší členové. O děti se pečlivě stará p. René Běhal, p. Dušan Pecina a p. Milan Pecina. Ti mají samozřejmě hlavní slovo, ale nejen oni jim věnují svůj volný čas a starostlivost. Je to práce celého hasičského kolektivu a vzájemná pomoc je samozřejmostí. Pravidelně se scházejí na předem domluvených schůzkách. Snaží se je naučit novým věcem tak, aby je to bavilo a těšili se zase na další. Mají už za sebou i několik akcí a soutěží, většina z nich proběhla minulé léto, už teď se ale těší, jak to bude vypadat letos. Musela se pořídit kompletní výbava na soutěže z vlastních zdrojů, ale i za přispění obce. Děti byly často jako doprovod např. na oslavě k výročí založení hasičského sboru v Dobromilicích, na slavnostech Sv. Floriána v Němčicích, při závodech Veteránů ve Víceměřicích a také nechyběly na akci Mikroregion Němčicko se baví minulý rok v Tvorovicích, kde povzbuzovaly své starší kolegy. Největší zážitek přišel v září, kdy jsme se vydali na Noční hasičské závody do Bochoře u Přerova. Měla to být jejich první soutěž a až na místě jsme si uvědomili, jak velká. Celkem se zde zúčastnilo 58 družstev. Všichni byli nervózní, jak to vše dopadne. Trošku nás zklamala technika, ale i tak jsme obsadili 19. místo. Každé družstvo si odvezlo malou pozornost, i když se třeba neumístilo, a hlavně plno zážitků. Určitě bychom rádi jeli i tento rok, stojí to za to.

Naše mladé hasiče můžete vidět každý pátek v Doloplazích na fotbalovém hřišti, kde se připravují na letošní sezonu. Kromě soutěží požárních družstev v hasičském útoku se zúčastňují i branných závodů, kde musí mít i všeobecný přehled. Tímto opět oceňuji práci těch, kteří se o ně starají. Vždy si dokáží najít čas, když přijdou ze zaměstnání, připravit se a věnovat se jim téměř celé odpoledne. Doufejme, že jim tento elán vydrží a budou se snažit. Velitelům přejeme pevné nervy do další práce.

Fotky z akcí hasičského sboru najdete na http://karelbatek.rajce.idnes.cz/.

Odkaz na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Zde najdete užitečné rady a informace, které Vám poslouží v běžném životě i v krizových situacích.

Užitečné informace získáte v kolonce - Ochrana obyvatelstva.

www.hzscr.cz

 

Organizace