Menu
Obec Doloplazy
okr. Prostějov

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Doloplazy

Daňové
64,09 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 852 000 Kč
Upravený rozpočet 8 474 000 Kč
Skutečné plnění 8 387 360 Kč
Plnění 98,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 2 900 000 3 500 000 3 679 877 105,14
Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 300 000 1 660 000 1 652 913 99,57
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 200 000 1 200 000 1 090 197 90,85
Příjem z daně z nemovitých věcí 600 000 600 000 476 731 79,46
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 350 000 350 000 326 700 93,34
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 250 000 800 000 798 760 99,85
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 150 000 220 000 216 223 98,28
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 45 000 49 000 48 976 99,95
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 45 000 83 000 87 673 105,63
Příjem ze správních poplatků 6 000 6 000 3 910 65,17
Příjem z poplatku ze psů 6 000 6 000 5 400 90,00
Celkem 6 852 000 8 474 000 8 387 360 98,98
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Organizace